سایت رپرپ ایران مکانی است برای آموختن، رفع اشکال، مشورت، به اشتراک گذاشتن تجربیات، خرید و فروش، ساختن و پرینت گرفتن و همه ی فعالیت های مربوط به پرینترهای سه بعدی و چاپ سه بعدی.

علاوه بر مطالبی که ما منتشر می کنیم، با شما و دوستان دیگرمان در انجمن رپرپرها، مطالب بسیار دیگری نیز تولید می کنیم: سوالاتمان را مطرح می کنیم، به سوالات دیگران پاسخ می دهیم، تجربیاتمان را به اشتراک می گذاریم، از رویاها و تخیلاتمان درباره تکنولوژی های آینده ساخت و تولید می نویسیم و تغییراتی را که در اثر تکنولوژی چاپ سه بعدی و همه گیر شدن استفاده از پرینتر سه بعدی  پیش بینی می کنیم یا دلمان می خواهد در آینده دور یا نزدیک اتفاق بیافتند برای هم تعریف می کنیم.

اینجا محیطی دوستانه است، برای تولید کردن هرگونه متن درباره ی چاپگرهای سه بعدی و تکنولوژی پرینت سه بعدی. چرا که عقیده داریم در فضای کنونی جامعه ی علمی و فرهنگی کشور عزیزمان، متن ناب و اصیل و دست اول به راحتی به دست نمی آید.

به امید تعامل دوستانه و سازنده با شما

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterCheck Our Feed