بانک پاسارگاد به نام سید احسان میرصادقی
شماره کارت:
۵۰۲۲۲۹۱۰۶۶۸۷۴۶۸۴
شماره حساب:
۲۱۹۸۰۰۰۱۱۹۴۰۲۴۴۱
شماره شبا:
IR280570021980011940244101

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterCheck Our Feed