درست زیر پوست وضعیت فعلی صنعت و تولید در جهان انسانی، یک دگردیسی شگرف در حال شکل گرفتن است. دگردیسی تکان دهنده ای که به ما قول فردایی پایدار و شخصی سازی شده می دهد. در این آینده ی سریع الوقوع، همه چیز، از کالا و محصولات و غذا گرفته تا حتی اعضای بدن خود ما، می تواند به سرعت بازسازی یا با نسخه ی تازه ای جایگزین شود.

این موو - ربات منبع باز قابل پرینت با چاپگرهای سه بعدی خانگی

این موو – ربات منبع باز قابل پرینت با چاپگرهای سه بعدی خانگی

این دیگر همین پیشرفت های آهسته ی مثلا از یک نسل تلفن همراه به نسل بعدی نیست، بلکه یک انقلاب واقعی است! تغییری به مراتب بزرگتر از آنچه در زمان روی کار آمدن عصر صنعت و آمدن نور مصنوعی و برق به خانه هامان تجربه کردیم.

میکرو باطری پرینت شده

الکترودهای  پرینت شده با چاپگرهای سه بعدی بسیار دقیق، برای ساخت میکروباطری

چنین تغییراتی که از پایه و بنیاد، تمامی جنبه های اقتصاد جهانی را به چالش می کشند، همیشه نفاق آفرین اند و هرگز بدون درد و خونریزی رخ نداده اند. با این حال، روش ناکارآمد کنونی که در آن سالی یکی دو مدل تازه از هر محصول معرفی می شود، ناگزیر جای خود را به فرصت های تازه ای خواهد داد که تا پیش از این غیر ممکن می نمود. تکنولوژی ای که پشت تمام این تغییرات ایستاده است، ساخت افزایشی، چاپ سه بعدی یا تولید دیجیتالی مستقیم نامیده می شود. نامش را هرچه بگذاریم، این تکنولوژی در دهه ی پیش رو برای ساخت همه چیز به کار خواهد رفت، از خانه ها تا موتور جت، هواپیماها، غذا، و حتی بافتها و ارگانهایی از جنس سلولهای خود ما! این روزها روی زمین روز به روز سازوکارهای تازه ای در زمینه ی ساخت افزایشی کشف و گسترش می یابد، همین طور در فضا: ناسا در حال کار روی چاپگرهای سه بعدی ای است که در نبود نیروی جاذبه، و بدون وجود هوا کار می کنند، تا کنجکاوی های انسان را در کرات دیگر ممکن بسازند.

خودرویی که بدنه ی آن با تکنولوژی ساخت افزایشی ساخته شده است

خودرویی که بدنه ی آن با تکنولوژی ساخت افزایشی تولید شده است

با ما همراه باشید! قرار است در پست های بعد راجع به تکنولوژی های فوق العاده ی تازه در این زمینه نوشته های خواندنی بنویسیم. همچنین به شما نشان بدهیم چگونه می توانید در این دگردیسی بزرگ شریک شوید، و برای خودتان در خانه چاپگر سه بعدی رومیزی بسازید.

انقلاب صنعتی تازه ای در حال رخدادن است: چاپ سه بعدی
دسته بندی شده در:                            

پاسخ دهید

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterCheck Our Feed