بدنه ی مکانیکی:

بدنه ی مکانیکی را عموما می توان به دو بخش متمایز تقسیم بندی کرد:

۱-         بخشی که وظیفه حرکت در راستای محور های x/y/z را دارد

۲-         صفحه ی پرینت

 

حرکت در راستای محور های X/Y/Z :

وقتی از روبرو به عمده ی پرینتر های سه بعدی نگاه کنیم، حرکت محور X به صورت جانبی (راست و چپ)، محور Y جلو و عقب، و حرکت محور Z بالا و پایین در راستای صفحه ی عمودی صورت می پذیرد.

حرکت خطی حول محور ها معمولن با یکی از دو روش زیر حاصل می شود:

۱-         تسمه و قرقره

۲-         لید اسکرو (پیچ انتقال)

تسمه و قرقره برای حرکت سریع و سبک مناسب است و میله ی حدیده با رزوه های قله ای یا مربعی که به عنوان لید اسکرو به کار می رود برای حرکت آهسته و با قدرت. بیشتر پرینتر های سه بعدی، از لید اسکرو برای محور Z و از تسمه و قرقره برای محور های X , Y بهره می برند.

بدنه ی مکانیکی پرینتر سه بعدی
دسته بندی شده در:            

پاسخ دهید

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterCheck Our Feed