ریاضی دانی به نام جیسون کُل با الهام از یک تکنیک باستانی، طرح های گرافیکی دو بعدی را با محاسبات ریاضی به صورت سوراخ هایی در بدنه ی چراغ های روشنایی تعبیه کرده است، به گونه ای که نور پخش شده از منبع نور با گذشتن از سوراخ های تعبیه شده بر بدنه ی مدور این چراغ ها، طرح های دو بعدی دلخواه را با همان تناسبات اصلی روی هر سطحی که چراغ بر آن قرار دارد می تاباند.

 

تاباندن تصویر دو بعدی از چراغ روشنایی

تاباندن تصویر دو بعدی از چراغ روشنایی

پرینت-سه-بعدی-چراغ-روشنایی-تابش-تصویر-الگواین ریاضی دان ابتدا تصویر یک نقش دلخواه را برای تاباندن تصویر دو بعدی آن از سوراخ های چراغ روشنایی در جستجوی گوگل انتخاب کرده است و با استفاده از محاسبات ریاضی که در دنیای باستان برای تهیه ی نقشه ی ماه و ستارگان در آسمان به کار می رفته است، چراغی طراحی کرده است که دقیقا همان تصویر را روی سطحی که بر آن قرار دارد منعکس می کند.

تبدیل مختصات دکارتی به مختصات قطبی

تبدیل مختصات دکارتی به مختصات قطبی

در تصویر بالا، مختصات کارتزین 1 روی صفحه تصویر می تواند به صورت مختصات قطبی 2  نمایانده شود. زاویه پرتوی که از منبع نور به این نقطه می تابد بدین صورت محاسبه می شود:
3
با استفاده از هندسه پاییه می دانیم که این پرتو کره ی چراغ را با زاویه ی 4 قطع می کند. با استفاده از سیستم مختصات تازه که مرکز آن را مرکز کره ی چراغ در نظر گرفته ایم، مختصات تصویر را به مختصات تازه اینگونه انتقال می دهیم:
5
6

7

 

تصاویر مختلفی را می توان با تناسبات واقعی از چراغ روشنایی پروجکت کرد

تصاویر مختلفی را می توان با تناسبات واقعی از چراغ روشنایی پروجکت کرد

مدل سه بعدی چراغ - ساخته شده به کمک نرم افزار  matlab

مدل سه بعدی چراغ – ساخته شده به کمک نرم افزار matlab

 

این ریاضی دان برای انجام محاسبات و تبدیل تصویر دو بعدی به فایل ۳D وکتور قابل پرینت سه بعدی از نرم افزار matlab استفاده کرده است. پس از دستیابی به mesh سه بعدی، در نرم افزار بلندر فایل نهایی قابل پرینت را ساخته است. آقای جوزف کُل روش دقیق انجام کار خود را در وبلاگ خود به طور کامل توضیح داده اند.

تاباندن تصویر دو بعدی از چراغ روشنایی
دسته بندی شده در:                                                        

پاسخ دهید

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterCheck Our Feed