Melzi از بردهای کنترلر All-in-one مخصوص پرینترهای سه بعدی رپرپ می باشد که تنها از یک اکسترودر پشتیبانی می کند و برای تولید انبوه طراحی شده است. گرچه دورنمای پروژه رپرپ دستگاهی است که بتواند خودش را بسازد، و بیشتر مدارات الکترونیک Community Based این مجموعه با همین فلسفه طراحی شده اند، اما برد ملزی برای آن دسته از رپرپرهایی طراحی شده است که می خواهند تمرکز خود را روی بخش های دیگر پرینتر قرار دهند و به الکترونیک آن کاری نداشته باشند.

بورد کنترلر پرینتر سه بعدی ملزی - Melzi

بورد ملزی

نصب فرمور روی ملزی به سادگی بردهای دیگر انجام نمی شود و در برخی موارد با مشکلاتی همراه بوده است. با توجه به این که حتی استپردرایورها On-board هستند، تعمیر و ارتقای ملزی کار آسانی نیست.
برد ملزی که بر پایه آردینو لئوناردو طراحی شده است، به نام فرانچسکو ملزی رفیق لئوناردو داوینچی نامگذاری شده است. اگر درباره برد ملزی اطلاعات بیشتری می خواهید به اینجا سری بزنید.

ملزی کنترلر جامع پرینتر سه بعدی
دسته بندی شده در:                                                                    

پاسخ دهید

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterCheck Our Feed