معرفی چند برد کنترل و ست الکترونیک پرینتر سه بعدی

معرفی چند برد کنترل و ست الکترونیک پرینتر سه بعدی

برای بخش الکترونیک یک پرینتر سه بعدی انتخاب های بسیار زیادی وجود دارد. بعضی بوردها پیچیده و با کارآیی های بسیارند و بعضی ساده تر و دارای امکاناتی که برای بیشتر پرینترهای سه بعدی کافی است. کنترلر پرینتر سه بعدی

ملزی کنترلر جامع پرینتر سه بعدی

Melzi از بردهای کنترلر All-in-one مخصوص پرینترهای سه بعدی رپرپ می باشد که تنها از یک اکسترودر پشتیبانی می کند و برای تولید انبوه طراحی شده است. گرچه دورنمای پروژه رپرپ دستگاهی است که بتواند خودش را بسازد، و بیشتر

سنگوئینولولو کنترلر پرینتر سه بعدی

سنگوئینولولو کنترلر پرینتر سه بعدی

تلفذش مشکل است، با این حال Sanguinololu یکی از معروفترین بردهای کنترلر پرینترسه بعدی است. سنگوئینولولو نیز مانند بقیه ی بردهای گران قیمت هم رده اش، به عنوان یک برد ارزان قیمت مناسب برای پرینترهای سه بعدی و دستگاه های

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterCheck Our Feed