پرینتر سه بعدی بسازیم – قسمت چهارم: مواد لازم یا BOM

پرینتر سه بعدی بسازیم – قسمت چهارم: مواد لازم یا BOM

  چه خودتان طراحی کنید، چه از یک طرح اپن سورس پرینتر سه بعدی آماده به ساخت استفاده نمایید، باید چیزی به نام BOM یا  Bill of Material در دست داشته باشید. این BOM در واقع لیست قطعات مورد نیاز

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterCheck Our Feed